Karcagi Arany János Általános Iskola

 

Tisztelt Látogatók, Szülők, Gyerekek!

Sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt iskolánk honlapján.
Az 52 éves múlttal rendelkező iskolánk sok jó gyakorlattal és hagyománnyal rendelkezik, melyek meghatározzák jelenlegi arculatunkat is. Ezek közül szeretnék néhányat kiemelni, hogy betekintést adhassak a mindennapi életünkbe:
OV-IS program
Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda-iskola átmenet enyhítésére.  Célul tűztük ki az iskolánkba érkező gyermekek esélyeinek növelését, korrekt és eredményes munkakapcsolat kialakítását az óvodával. Ez arra irányul, hogy a leendő első osztályosainkat már nagycsoportos korukban megismerjük, az óvodában megkezdett sajátos tevékenységeket, programokat továbbvisszük. Iskolai programokat szervezünk számukra, de mi is többször meglátogatjuk őket az óvodában.
Lépésről lépésre program
2002 óta működik az alsó tagozatos osztályainkban a „Lépésről-lépésre” program.
A program kiemelt értékei: aktív felfedezésre épülő tanulás, hatékony kommunikáció, közösségépítés, tevékenységközpontok kialakítása, szülőkkel való partneri együttműködés, tanulásszervezés különböző módjai.
Az órák sokszínűsége biztosítja a folyamatos motivációt, az örömteli tanulást.
Sikerült esztétikus, szép, tanulóbarát környezetet kialakítani a gyerekeknek, ahol igazi kis műhelysarkokat rendeztünk be az egyes tevékenységek folytatására.
Iskolaotthon
A Lépésről lépésre programmal egyszerre (2002) került bevezetésre az iskolaotthonos oktatás. A tanulók személyiségének sokirányú fejlesztésére rendkívül hasznos formának bizonyult az iskolaotthonos tanítási forma. Jelenleg alsó tagozaton évfolyamonként 1-1 osztály működik ebben a formában.  Ezt az oktatási formát szeretnénk 6. évfolyamig kiterjeszteni. 
Tanulásszervezési formák
Tantestületünk többségére jellemző a változatos tanulásszervezés: páros munka, kooperatív csoportszervezés, differenciált és egyénre szabott óravezetés, a projektoktatás.
Tanulási módszerek
Jól bevált tanítási módszereink közül az alábbit emelem ki:
- Meixner Ildikó analitikus- szintetikus olvasástanítási módszerét alkalmazzuk az első osztályosok olvasás-írás tanításában. Erre a módszerre nagyon jellemző a kis lépésekben való haladás. Előnye, hogy lehetőséget ad a tanulók saját tudásszintjének megfelelő fejlesztési ütem biztosítására.
- Az interaktív oktatási lehetőségeket egyre több pedagógusunk szívesen alkalmazza.
Iskolánk egész épületében sikerült kialakítani az internet elérést, így bármelyik tanteremben élhetnek a pedagógusok ezzel a modern oktatástechnikai lehetőséggel. Bár jelenleg csak két interaktív táblával rendelkezünk, a projektor adta szemléltetést is több pedagógus szívesen alkalmazza tanóráin
Cigány nemzetiségi oktatás
Iskolánk szakmai struktúrájának egyik kiemelt területe a cigány kisebbségi oktatás, melynek általános célja, hogy a cigányok és nem cigányok együtt ismerkedjenek a cigány népismerettel, cigánykultúra műveltségi anyagával.
A szülők előzetes beleegyező nyilatkozata alapján vesznek rész iskolánk diákjai ebben az oktatásban.  
Szabadidős tevékenységek
Iskolánk a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – tanórán kívüli foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket szervez.
Igen népszerűek a sportfoglalkozások, de szervezünk különböző szakköröket, tehetséggondozó –és felzárkóztató foglalkozásokat is.
Hagyományokra épülő programjaink a következők: Játszóházak, Aranyos Hét, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Projektnapok, Évszakköszöntők
Jó gyakorlatok
Pedagógusaink innovatív munkájának eredményeként - külső szakértő javaslatára – három jó gyakorlatunk került be az EDUCATIO Szolgáltatói Kosarába: Roma projekt, Páros tanítás, Magyar Kultúra Napi Projekt.
Ezeket a programokat igény szerint más iskoláknak is bemutatjuk, elmondjuk a sikeres megvalósítás részleteit.

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka értékét, jelentőségét igazolja, hogy az élet szinte minden területén megtaláljuk az egykori Aranyos diákokat. Csak néhányat említve: Vannak közöttük kiváló orvosok, pedagógusok az oktatás minden szintjén: az óvodától az egyetemig, Vannak sikeres vállalkozók, tudósok, pénzügyi szakemberek, védőnők, szakmunkások, művészek.

Szentesiné Nánási Tünde

mb.int.vez.

Karcagi Arany János Általános Iskola
Az oldalt készítette: Sebők Zoltán